Получавай удобно известия за предстоящи събития на живо, медитации, семинари и друга полезна информация свързана с Медитация и чай.

Обещавам, да уважавам твоите данни, информационно поле и да пазя пощенската ти кутия подредена като ум на будистки монах.


 
* означава това, което се изисква
Email Marketing Powered by Mailchimp